Serveis

Intercanvi d'espais

  • Un servei destinat a les emissores municipals
  • Continguts radiofònics de lliure emissió
  • Programes produïts per La Xarxa i per les mateixes emissores

Assessoria jurídica

  • Un equip d'advocats al servei de les emissores consorciades
  • Documentació, intermediació,gestió...

Assessoria tècnica

  • Especialistes per garantir el funcionament dels sistemes tècnics

Servei de llengua catalana

  • Assessorament lingüístic
  • Llibre d'estil

Formació

  • Fórmules senzilles i pràctiques